Thành tích học sinh

Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent Học sinh Giỏi

Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent

Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent

Học sinh Lớp 9.2 – Sunrise Campus Giải Nhì môn Vật lý Cuộc thi Học sinh giỏi Huy chương đồng môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng Học sinh tiêu biểu khối 9

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm D trong kỳ thi IGCSE

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi Nghiên cứu khoa học

Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu khoa học

Học sinh Lớp 2.2 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhì Cuộc thi VAS’S GOT TALENT

Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’S  GOT TALENT

Học sinh Lớp 5.1 – Trần Cao Vân Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Cuộc thi vẽ 7 Giá trị cốt lõi